?

Log in

 
 
01 October 2013 @ 11:29 pm
It's been a long time  

Chắc cũng hơn sáu năm, kể từ ngày em biết đến Internet, và biết đến anh
Happy birthday
bitch
!
 
 
location: nhà