?

Log in

No account? Create an account
 
 
09 March 2014 @ 09:25 pm
Về những ngày nóng bức  
Mình có (ít nhất) một thói xấu. Thói xấu thứ nhất là khi có quá nhiều chuyện phải làm thì sinh ra lười biếng, chỉ muốn đi ngủ. Nhưng hôm nay mình đã lỡ ngủ quá nhiều rồi, thế nên tình hình bây giờ là ngồi viết LJ, than là không có việc gì làm, trong khi công việc thì đăng đăng đê đê, và ngày mai mình có kiểm tra.
Chẳng biết từ bao giờ...có lẽ là từ ngày mình đi Hà Nội về, hay chính xác là lúc 6h tối ngày 15/2, mình lại sinh ra cái tâm lí chán học, nghĩa là không muốn học, hay không cảm thấy việc học là cần thiết, cụ thể là việc học ở Đại học hiện tại; mặc dù mình đã viết ra được những dòng như thế này nghĩa là mình cảm thấy tội lỗi về việc đó lắm. Mình biết là chưa có gì chắc chắn cả, rằng công sức mình bỏ ra có thể bị vét sạch vô thùng rác, và mọi thứ sẽ trở về con số không; hoặc nhiều lắm là số một nếu như mình vẫn còn được quyền mài đũng quần ở cái vị trí hiện tại; vậy mà cái tính lười biếng khốn nạn trong người mình cứ thích ăn chơi phè phỡn như thể mọi thứ đã thành công, dù chưa chắc nó sẽ giúp mình chăm chỉ hơn nếu như điều đó thực sự thành hiện thực. Và trong tình hình thời tiết nóng nực như hiện tại, mình chưa có cách nào để giải quyết chuyện này cả.

- Kiểm tra Xác suất thống kê
- Gặp lại mớ bùi nhùi Đại số Tuyến tính
- Gặp thêm mớ bùi nhùi khác và bà giảng viên bùi nhùi không kém của môn Toán Rời rạc
- Cố gắng chạy theo môn Lập trình PHP

Thôi mình đi ngủ thật đây
P.S: Dạo này đang bị mê anh Kristoff trong Bánh bèo nước Đá